อยู่บ้านสร้างกุศลวันเข้าพรรษา ผ่านวิถีรูปแบบธรรมะออนไลน์

new

วันเข้าพรรษา ความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชาวพุทธ

วันเข้าพรรษา ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของคนที่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งในปี 2564 นี้ วันเข้าพรรษาจะตรงกับวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ซึ่งวันเข้าพรรษาจะเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ว่าจะไม่ไปค้างแรมที่อื่น

หรือที่หลาย ๆ คนเข้าใจในภาษาง่าย ๆ ว่า ‘จำพรรษา’ ซึ่งคำว่าจำพรรษาจากการนำคำสองคำมารวมกัน ได้แก่ พรรษา แปลว่า ฤดูฝน และจำ ที่มีความหมายว่า พักอยู่ นั่นเองค่ะ ส่วนการเข้าพรรษานั้นตามปกติจะเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี และจะสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เรียกกันว่าวันออกพรรษา โดยปกติแล้วทั้งในวันเข้าพรรษาและออกพรรษา จะมีการฟังเทศน์ฟังธรรม ตลอดจนกิจกรรมทางศาสนามากมาย

อยู่บ้านสร้างกุศลวันเข้าพรรษา ผ่านวิถีรูปแบบธรรมะออนไลน์
อยู่บ้านสร้างกุศลวันเข้าพรรษา ผ่านวิถีรูปแบบธรรมะออนไลน์

กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนประชาชนสร้างกุศลวิถีใหม่

แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน อย่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนา จึงมีความจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมทางศาสนา ให้เข้ากับวิถีชีวิตแบบใหม่ หรือ New Normal เพื่อให้ผู้ร่วมงานทุกคน ตลอดจนพระสงฆ์ห่างไกลจากโรคร้าย

นอกจากนี้ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ยังเป็นวันอาสาฬหบูชา ในการนี้ กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนา จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน น้อมจิตน้อมใจ อยู่บ้านสร้างบุญ ลด ละ เลิก อบายมุขตลอดพรรษา และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ธรรมะ เสริมสร้างความดีในรูปแบบธรรมะออนไลน์

กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนประชาชนสร้างกุศลวิถีใหม่
กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนประชาชนสร้างกุศลวิถีใหม่

โดยในกิจกรรมนี้จะเน้นให้ประชาชนได้รับรู้ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรม เสมือนกับการได้เดินทางไปที่วัดเอง มีการจัดทำวีดีทัศน์กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และนิมนต์พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) ให้คติธรรมกับพสกนิกรชาวไทย ที่จะถ่ายออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.00 น.

ซึ่งในกิจกรรม ‘อยู่บ้าน สร้างบุญ’ กรมการศาสนาจะคัดเลือกวัดที่มีความพร้อมมาภูมิภาคละ 1 วัด เพื่อจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะในรูปแบบออนไลน์ โดยพุทธศาสนิกชนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา อาทิ การทำวัตรเช้า-เย็น การรับศีล ฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิ ตลอดพรรษา โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาที่วัดเอง แต่อยู่ในรูปแบบของออนไลน์เพื่อให้ปลอดภัยจากโควิด-19 มากที่สุด

งดเหล้าเข้าพรรษา ยังใช้ได้อยู่
งดเหล้าเข้าพรรษา ยังใช้ได้อยู่

วันเข้าพรรษาช่วยลดอบายมุขให้กับคนไทย

นอกจากกิจกรรมพุทธศาสนาออนไลน์แล้ว ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ยังได้จับมือร่วมกันกับภาคีเครือข่ายงดเหล้า ยังได้มีการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ผ่านแนวคิด  “สื่อรักให้พักเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด” เพื่อช่วยเป็นอีกหนึ่งกำลังใหญ่ ในการขับเคลื่อนสังคมให้ปลอดเหล้าและอบายมุข ซึ่งโครงการนี้ได้มีการพัฒนามาตลอดระยะเวลา 18 ปี พัฒนามาจากทุนทางศาสนา

จนทำให้ในปัจจุบันการลดอบายมุขในช่วงเข้าพรรษาของคนไทย กลายเป็นกิจกรรมหลักที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ และพร้อมใจกันรณรงค์ในทุก ๆ ปี แต่ในปีนี้จะร่วมรณรงค์กันในรูปแบบ New Normal เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างหนัก

วันเข้าพรรษาช่วยลดอบายมุขให้กับคนไทย
วันเข้าพรรษาช่วยลดอบายมุขให้กับคนไทย

โดยความสำเร็จในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา ทางสสส.พบว่า มีคนไทยงดดื่มเหล้าในช่วงเข้าพรรษาเพิ่มมากขึ้นถึง 12.5 ล้านคน (ตลอดระยะเวลา 3 เดือน) สามารถแบ่งออกได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ งดตลอด 3 เดือนจำนวน 6.95 ล้านคน งดบางช่วง 2.3 ล้านคน และไม่งดแต่ดื่มน้อยลงจำนวน 2.8 ล้านคน แต่ที่น่าตกใจก็คือจำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ สามารถประหยัดเงินค่าซื้อเหล้าได้มากถึง 6,326 ล้านบาท แต่เรื่องนี้น่าจะเป็นผลพวงมาจากการที่นักดื่มกลัวโควิด และงดกิจกรรมสังสรรค์นั่นเอง

ที่สำคัญการงดเหล้า ยังช่วยให้สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และแสดงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็ก เยาวชนในบ้านได้เห็นอีกด้วย

โควิดช่วยให้คนงดเหล้าได้
โควิดช่วยให้คนงดเหล้าได้

และในปี 2564 นี้ ก็คาดว่าจำนวนของคนที่ดื่มเหล้าน่าจะลดลงเช่นกัน เพราะหนึ่งคนจะประหยัดค่าใช้จ่าย สองกลัวโควิด และสามต้องการเอาชนะใจตัวเอง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดี ๆ ของวันเข้าพรรษา ที่นอกจากจะทำให้คนได้หันหน้าเข้าหาธรรมะแล้ว ยังช่วยให้คนหันมาดูแลตัวเอง งดดื่มเหล้า และไม่เกิดปัญหาใหญ่ที่ต้องใช้ประกันสุขภาพ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือมีโรคร้ายจากการดื่มเหล้าอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *