เคาะแล้ว! สงกรานต์ 2565 ไม่งดจัดงาน เน้นคุมเข้มมาตรการโควิด

new

สงกรานต์ 2565 ไม่งดจัดสงกรานต์ แต่คุมมาตรการโควิด

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ยังคงมีผู้ติดเชื้อวันละหลักหลื่นราย ส่งผลให้ทางกระทรวงสาธารณสุขจำเป็นต้องประกาศยกระดับเตือนภัยโควิดเป็นระดับ 4 นั่นจึงทำให้หลายคนสงสัยว่าในช่วงประเพณีสำคัญอย่างวันสงกรานต์ 2565 จะยังคงจัดกิจจกรมได้เหมือนเมื่อก่อน หรือจำเป็นต้องมีการยกเลิกกิจกรรมทุกประเภทเหมือนช่วงปีที่ผ่านมา (นับตั้งแต่โควิด-19 ระบาด)

โดยล่าสุดทางกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข ได้มีเสนอ(ร่าง) มาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงวันสำคัญ เนื่องจากปีนี้ไม่มีการงดสสงกรานต์ ประชาชนสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวได้ อีกทั้งยังสามารถรวมตัวเพื่อพบปะสังสรรค์ รับประทานอาหารร่วมกัน รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ กิจกรรมทางศาสนา  สาดน้ำ ประแป้ง และกิจกรรมรื่นเริงต่าง ๆ ได้ตามเดิม

สถานที่เสี่ยงต้องระวังช่วงสงกรานต์ 2565

ในช่วงสงกรานต์จะต้องมีวันหยุดอย่างน้อย 5 วัน ดังนั้นในช่วงวันหยุดแบบนี้มีความเป็นไปได้สูงว่าหากไม่ระวัง อัตราการติดเชื้อจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแน่นอน เพราะฉะนั้นหากมีความจำเป็นจะต้องออกเดินทาง ต้องระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษหากต้องเดินทางไปยังสถานที่ ดังต่อไปนี้ ขนส่งสาธารณะ สถานีขนส่ง (เครื่องบิน รถโดยสาร และเรือ) รถตู้ รถประจำทาง ปั๊มน้ำมันทุกแห่ง จุดพักรถ สถานที่ทางศาสนา สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม ที่พกั ห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตีมอลล์ นอกจากนี้จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเอง หากทำกิจกรรมดังนี้

 1. เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวต่างจังหวัด
 2. การรวมตัวกันของญาติพี่น้องเพื่อพบปะสังสรรค์
 3. การรับประทานอาหารร่วมกัน
 4. การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
 5. การทำบุญใส่บาตร สรงน้ำพระ และการประกอบพิธีทางศาสนา
 6. การทำกิจกรรมรวมตัว ประเพณีท้องถิ่น และวัฒนธรรมพื้นบ้าน
 7. การสาดน้ำ ประแป้ง และทำกิจกรรมรื่นเริงต่าง ๆ
สงกรานต์ 2565 ไม่งดจัดงาน
สงกรานต์ 2565 ไม่งดจัดงาน

มาตรการ VUCA สำคัญยังไงในช่วงสงกรานต์ 2565

แม้ว่าในปี 2565 จะไม่ได้มีการงดจัดงานหรือกิจกรรมวันสงกรานต์ รวมถึงไม่ให้ห้ามการเดินทางข้ามจังหวัด แต่ทั้งนี้ประชาชนทุกคนยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่อาจกลายเป็นคลัสเตอร์ที่รุนแรงได้ ที่สำคัญประชาชนต้องเข้ารับวัคซีนโควิดแล้วอย่างน้อย 2 เข็มก่อนเดินทางกลับบ้าน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงด้วยเช่นกัน โดยหนึ่งในมาตรการที่สำคัญมากสำหรับช่วงสงกรานต์ 2565 คือมาตรการ VUCA ที่สามารถทำความเข้าใจได้ ดังนี้

 • V ย่อมาจาก Vaccine : รับการฉีดวัคซีนโควิดเพื่อสร้างภูมิต้านทาน ลดอาการรุนแรงและเสียชีวิต
 • U ย่อมาจาก Universal Prevention : ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองกับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา
 • C ย่อมาจาก COVID Free Setting : สถานที่ปลอดภัย ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบ และตรวจ ATK เป็นประจำ
 • A ย่อมาจาก Antigen Test Kit : ตรวจโควิดด้วยชุดตรวจ ATK เมื่อมีความเสี่ยงหรือมีอาการคล้ายไข้หวัด

แต่ถึงอย่างไรในวันที่ 18 มีนาคม 2565 นี้ ยังคงต้องมีการประชุมหารือเพื่อพิจารณามาตรการต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงท่องเที่ยว, กระทรวงคมนาคม, กระทรวงวัฒนธรรม และตำรวจ เพื่อร่วมกันเสนอมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในช่วงเทศกาลให้ได้มากที่สุด

ที่สำคัญประชาชนทุกคนมีความจำเป็นต้องเข้ารับวัควีนโควิดอย่างน้อย 2 เข็ม เพื่อเป็นการลดอัตราการป่วยหนัก การนอนโรงพยาบาล และการเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และเด็กเล็กจะต้องเร่งฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดก่อนถึงวันสงกรานต์ ซึ่งการฉีดวัคซีนจะช่วยสร้างความปลอดภัยและลดโอกาสเสียชีวิตได้มากถึง 41 เท่า โดยประเด็นนี้ทางด้านนพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าจำเป็นต้องฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้สูงอายุ เพราะแม้ว่าอัตราป่วยของผู้สูงอายุจะมีสัดส่วนที่น้อย แต่ทว่าหากป่วยแล้วกลับมีอัตราการเสียชีวิตที่มากกว่าวัยอื่น ๆ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้ผู้สูงอายุเข้ารับวัคซีนและคนในครอบครัวต้องอธิบายชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องประสิทธิภาพ และผลข้างเคียงให้ผู้สูงอายุเข้าใจด้วย

แล้วยิ่งในช่วงสงกรานต์แบบนี้หากผู้สูงอายุไม่เข้ารับวัคซีน อาจมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อจากลูกหลานที่เดินทางกลับบ้าน ทำให้ไม่มีภูมิคุ้มกันป้องกันที่เพียงพอ ส่งผลทำให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยที่รุนแรงและการเสียชีวิตได้  นอกจากนี้เลือกทำประกันสุขภาพให้ผู้สูงอายุ จะได้มีตัวช่วยดี ๆ เผื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *