About us

เว็บไซต์ของเราเป็นเว็บไซต์ที่ถูกจัดทำขึ้นมา เพื่อต้องการบอกต่อกิจกรรม ข่าวสาร ประเพณี งานเทศกาล และทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนที่คนกำลังให้ความสนใจ

โดยทางเราตั้งใจจัดทำเนื้อหาขึ้นมาเพื่อมอบประโยชน์และความรู้ให้ตรงกับความต้องการของทุกคน ด้วยภาษาที่อ่านง่ายไม่ยุ่งยาก และทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์ที่เราจัดทำขึ้นมานี้ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและสิ่งดี ๆ ให้กับชีวิตของทุกคนได้

สุดท้าย หากเว็บไซต์ของเรานำเสนอผิดพลาดตรงไหน หรือคุณอยากเสริมอะไร ก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะ